Sign In

Remember Me

מחבר: Dodik

מחשבות על מציאות – מופשט אבל לא באמת

מחשבות על מציאות – מופשט אבל לא באמת

ברצוני להבהיר – אני צעיר, רבים יהיו שידעו יותר ממני במגוון תחומים, כולל תנאי המחיה ודרישות מהפרט בעולם הבוגר. אך אין זה פוסל אותי מלהיות בעל פרספקטיבה ביקורתית או דעה. חלקנו עוברים יותר וחלקנו עוברים פחות בחלקים הראשונים של חיינו. חלקנו בכלל נקלעים לחיי הקרובים אלינו ולעיתים אף חולקים איתם את העול ו-/או הטוב שהם בעצמם חווים. מה שנכתב כאן הגיע מתוך השראה שהעניקו לי הכותבים האחרים, בשלות לשיתו...

קרא עוד »