Sign In

Remember Me

מנטור הגירה

הפרופיל של מנטור הגירה

שם מנטור הגירה
אודותיי דמיטרי היגר מאוקראינה לישראל עוד לפני שהלך לכיתה א', והיגר לניו זילנד כאשר סיים אוניברסיטה. מטרת ההגירה היתה להגר למקום שבו יכול להרגיש בבית, להקים בית ולחיות כאדם חופשי. אך בפועל יצא שהגירה הפכה לכלי צמיחה והתפתחות אישית בחיי.
אתר http://www.immigrationmentor.co