Sign In

Remember Me

Dmitri

הפרופיל של Dmitri

שם Dmitri
אודותיי דמיטרי היגר מאוקראינה לישראל עוד לפני שהלך לכיתה א', והיגר לניו זילנד כאשר סיים אוניברסיטה. מטרת ההגירה היתה להגר למקום שבו יכול להרגיש בבית, להקים בית ולחיות כאדם חופשי.