Sign In

Remember Me

מדינת ישראל

האם זו אינה בסופו של דבר פשוט שנאה עצמית?

האם זו אינה בסופו של דבר פשוט שנאה עצמית?

טענה שראוי להתמודד איתה נוגעת לכל היורדים ולמעשה לכל הישראלים והיהודים שמבקרים בתקיפות את מדינת ישראל באשר הם – האם לא מדובר, בסך הכל, בסופו של דבר, בשנאה עצמית? טוען הטוען ראשיתו של הפוסט הזה בביקורת שאני ואנשים רבים זוכים לה מעת לעת בכל הנוגע לעמדה הנוקבת והחדה כנגד מדינת ישראל והכיוונים שאליה היא פוסעת. לפי העמדה שאני ורבים אחרים שותפים לה, ומבלי להיכנס לפוליטיקה עכשווית, מדינת ישראל בתוצ...

קרא עוד »