Sign In

Remember Me

גרין קארד בארה"ב

מהו גרין קארד?
גרין קארד (Green Card) היא הגרלה של 50,000 ויזות שהייה ועבודה במעמד של תושב קבע בארה"ב. הזוכים בהגרלה (מתוך 6 מיליון משתתפים בהגרלה, כלומר אחוז הזכייה עומד על 1% בממוצע) רשאים לחיות ולעבוד בארה"ב עם משפחתיהם לארה"ב. לזוכים שמימשו את זכותם להגר לארה"ב ישנה אפשרות להגיש בקשה לאזרחות אמריקאית.

שימו לב! ממשלת ארה"ב מאפשרת הגשת בקשות לגרין קארד חינם – ללא תשלום – באתר הממשלתי של ארה"ב.


Subscribe
Notify of

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments