Sign In

Remember Me

Newfoundland

פרק ראשון: התגלגלתי לכאן

פרק ראשון: התגלגלתי לכאן

הקדמה, רקע ותירוצים כלליים הבלוג מתאר את המציאות בה אני חי – בפריפריה של ארץ פריפריאלית, קרה ורחוקה, בקצה סעיף צדדי של זרם הגולף. אני מתאר את הדברים מנקודת המבט המאוד-פרטית שלי. זו כמובן נקודת המבט האישית של מי שאני, עם ההיסטוריה הפרטית שלי המשיקה בהכרח לחוויות משותפות לקוראים רבים. אבל, הבלוג איננו מחנך ואיננו מטיף. לא אעסוק בשאלה מי לנו, מי לצרינו ומי נמנע, מי בעד הפועל, מכבי או סקציית הכדורגל נ...

קרא עוד »