Sign In

Remember Me

מדיניות התגובות למאמרים

מדיניות התגובות למאמרים

מאמר שלי חוקים שלי : יש לכם זכות לא להסכים איתי, אבל יש דרך להגיד זאת בלי לרדת לרמות נמוכות. תגובות טרול, תגובות נאצה ותגובות שמטרתן רק לרדת על כותבת המאמר בלי שום צפי לדיון מעמיק לא יאושרו. זה כולל גם הבחנות פסיכיאטריות בשקל 90, וכל מיני שירותים פסיכולוגים מאנשים שמעולם לא שמו את רגליהם בפקולטה לרפואה / פסיכולוגיה.

למי ששכח, "לשון הרע" (יש המכנים גם "הוצאת דיבה") הוא למעשה כל סוג של תוכן או מסר שעלול לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של אחר: אדם או תאגיד (חברה, עמותה וכו'). לדוגמא : להשפיל אדם בעיני אחרים או לעשות אותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג ; לבזות אדם בשל מעשיו, התנהגותו או תכונות המיוחסות לו.

בהליך אזרחי, הנפגע (התובע) רשאי להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי. ניתן לקבל פיצוי בסכום של עד כ-80,000 ₪ (נכון ל-2023) בגין כל פרסום המהווה לשון הרע, מבלי שנדרש להוכיח כי נגרם נזק, בפועל, כתוצאה מהפרסום (מקור).

לסיכום, אף אחד לא מכריח אתכם לאהוב את המאמרים שלי, אם זה המצב שלכם, פשוט תחסכו את הזמן שלי ואת הזמן שלכם ואל תכנסו למאמר אפילו. אם קרה ונכנסתם בטעות, לא קשה ללחוץ על האיקס האדום. עצם זה שאתם מגיבים תגובות נאצה מראה עד כמה אתם ממורמרים וחשים את עצמכם "גיבורים גדולים" מאחורי מקלדת.