Sign In

Remember Me

ניקוד

איך לשפר את ניקוד האשראי האישי שלך בחו"ל?

איך לשפר את ניקוד האשראי האישי שלך בחו"ל?

כשעברתי ללונדון בשנת 2014 ראיתי פרסומת ברכבת התחתית על ניקוד אשראי אישי שיש לתושבי בריטניה (תמונת המאמר). חקרתי קצת באינטרנט ולמדתי שמאגר נתוני האשראי האישי מאפשר לנותני האשראי (גופים פיננסים כמו בנקים וחברות הלוואות) להעניק אשראי שתפור ליכולות של הלווה. בעצם, לא כל הלקוחות שווים: כי חלק מהלקוחות מחזירים הלוואות במועד ואחרים מפגרים בתשלומים או פושטים רגל ונעלמים. אילו ידעו המלווים מיהו לקוח טוב שמ...

קרא עוד »